Kresba uhel, tužka, pastely, akvarel, rozměr A4 , možnost objednání za 800,-až 2.000,- Kč. ( Podle náročnosti ) Kesba je doručena společně s tisknutými fotografiemi.